Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7

7. Tężnia solankowa w Parku Miejskim


Lokalizacja

Park Miejski, północno-zachodnia część działki numer 269 w obrębie 0007.

Krótki opis projektu

Celem projektu jest stworzenie ogólnodostępnej tężni solankowej w Parku Miejskim – miejsca relaksu, odprężenia i możliwości zadbania o zdrowie wszystkich mieszkańców Zduńskiej Woli. Usytuowanie jej w samym centrum miasta, w otoczeniu zieleni zapewni poczucie komfortu, odpoczynku i regeneracji. Co więcej, tężnia zwiększy atrakcyjność otoczenia, zachęci więcej osób do odwiedzenia Parku Miejskiego, stanowić będzie miejsce międzypokoleniowej integracji

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest budowa tężni solankowej umożliwiającej lecznicze inhalacje. Konstrukcja tężni powinna być zbudowana z drewna i obłożona gałęziami tarniny, po których z góry będzie spływać solanka. Ukryta wewnątrz pompa służy rozpylaniu roztworu. Pod tężnią powinien znaleźć się basen do odbioru solanki.
Solanka może zostać sprowadzona np. z Zabłocia (woj. śląskie) ze względu na rekordową zawartość jodu. Miesięczne utrzymanie tężni powinno wynieść ok. 4 tysiące złotych.

Rekomendowane jest zlokalizowanie obiektu w północno-zachodniej części działki nr 269 (obręb 0007).

Proponuje się zagospodarować teren wokół tężni poprzez wykonanie nowych nasadzeń, umiejscowienie mebli miejskich np. ławek, leżanek, a także montaż stojaków na rowery i koszy na śmieci. Dodatkowo proponuje się, aby tężnia miała kształt okrągły upodabniający ją do altany zlokalizowanej na wyspie, dopuszczalnym jest jednak również forma prostokąta, jeżeli możliwym będzie jej upodobnienie do altanek znajdujących się przy ścieżce biegnącej od ulicy Piwnej.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Funkcjonowanie tężni wpłynie na poprawę zdrowia mieszkańców narażonych na bardzo duże zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi. Korzystanie z tężni i leczniczych inhalacji ma korzystny wpływ na układ oddechowy i układ nerwowy. Ponadto działa stymulująco na pracę układu odpornościowego. Tego typu inhalacje zapobiegają skurczom mięśni, zmniejszają odczuwanie stresu i są zalecane m.in. w chorobach tarczycy.
Mała architektura w miejskim parku uatrakcyjni przestrzeń i stworzy miejsce międzypokoleniowej integracji. Co więcej proponowane jest stworzenie nowych nasadzeń w pobliżu tężni, tworząc tym samym miejsce wyciszenia i odpoczynku.
Inwestycja dołączyłaby do listy działań samorządu na rzecz zadbania o zdrowie i jakość życia mieszkańców Zduńskiej Woli.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Pozycja (rodzaj) kosztuCena jednostkowa bruttoIlośćWartość brutto (kolumna 3 x 4)
1Przygotowanie projektu tężni oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych10000zł110 000 zł
2Zakup, transport oraz montaż tężni wraz z wykonaniem przyłączy220000zł1220 000 zł
3Wyznaczenie oraz budowa utwardzonej alejki wokół tężni oraz alejki do niej prowadzącej200zł/m220040 000 zł
4Nasadzenie dużych drzew liściastych wzdłuż alejki oraz na około tężni1000zł1010 000 zł
5Nasadzenie dużych drzew iglastych wzdłuż alejki oraz na około tężni500zł105 000 zł
6Zakup i montaż 2-osobowych leżanek1500zł46 000 zł
7Zakup i montaż ławek z oparciami800zł64 800 zł
8Zakup, montaż i podłączenie latarni parkowych w pobliżu tężni3000zł412 000 zł
9Zakup i montaż stojaków rowerowych1500zł23 000 zł
10Zakup i montaż koszy na śmieci500zł21 000 zł
11Rezerwa inwestycyjna (5%)15 590 zł
Łącznie: 327 390 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Tężnia solankowa w Parku Miejskim