projekt nr 09

09. Spacer z artystami


Lokalizacja

Park Miejski
Teren wokół Miejskiego Domu Kultury Ratusz
Tereny miejskie
Pasaż Pawła Królikowskiego

Krótki opis projektu

Celem projektu „Spacer z artystami”, jest upamiętnienie  artystów  żyjących w Zduńskiej Woli zajmujących się szeroko pojętą kulturą, poprzez utrwalanie ich danych; tj. imię i nazwisko, lata życia oraz rodzaj działalności artystycznej na specjalnych grawerowanych tabliczkach z kodem QR,  które  odsyłać będą do ich życiorysów i twórczości. Tabliczki zamontowane zostaną do ławeczek znajdujących się na terenach należących do miasta Zduńska Wola, miejscach kojarzonych ze spotkań artystycznych. Będzie to stanowiło swoisty spacer szlakiem artystów, który zakończy się wydarzeniem artystycznym (koncertem, wystawą i czytaniem poezji), na skwerze Pawła Królikowskiego.

Opis projektu

Miasto Zduńska Wola może pochwalić się wieloma artystami, którzy bądź to urodzili się w tym mieście, żyli lub tworzyli. Są to artyści malarze, poeci, kompozytorzy, fotograficy, krytycy itp. Miasto ma swoich ambasadorów kultury i o nich mieszkańcy słyszeli, a nawet ich znają, jednak wielu znakomitych twórców nie ma już wśród nas. Pamięć o nich jest w sercach najbliższych, ale warto byłoby żeby pamiętali o nich pozostali mieszkańcy miasta, a młode pokolenie  wręcz poznało ich życiorysy i twórczość. Na wzór innych, większych miast takim sposobem na przypominanie są tabliczki z nazwiskami artystów, latami ich życia i dziedziną, w której tworzyli, zamieszczone na ławeczkach, na których często odpoczywają mieszkańcy miasta, przy których się spotykają, i których jest w naszym mieście dużo. Dodatkowym elementem będą kody QR, które odeślą do życiorysów tych twórców i przybliżą ich twórczość. Tabliczki będą tworzyły szlak spacerowy, który w przyszłości może stanowić np. element gier terenowych. Rozwój Zduńskiej Woli powoduje, że gościmy wiele osób które w naszym mieście są po raz pierwszy, oznakowanie ławeczek w spontaniczny i nienachalny sposób przybliży kulturalny aspekt nie tylko mieszkańcom.
Zwieńczeniem projektu „Spacer z artystami”, będzie wydarzenie polegające na spotkaniu przy skwerze im. Pawła Królikowskiego, podczas którego odbędzie się wystawa jednego z upamiętnionych twórców i czytanie poezji zmarłych poetów.  Znani, nieżyjący już artyści to min.
Banat Kazimierz (1945 – 2015)- malarz
Bertold Herman (1885 – 1961) – malarz, „zduńskowolski Nikifor”
Cichy Władysław– malarz
Dybowski Janusz Teodor ( 1909 – 1977)– powieściopisarz, dramaturg
Fuks Stanisław (1922 – 1984) – archiwista filmowy
Klinger Stanisław ( 1932 – 2015) – malarz, muzyk
Knop Jerzy ( 1950 – 1997) – malarz
Kozłowski Jerzy (1930 – 2010)  – literat, regionalista
Królikowski Paweł (1961 – 2020)  - aktor
Majewski Andrzej – reżyser teatralny
Misiak Tomasz – artysta fotograf ( 1954 – 2018)
Pietrzykowski Leon ( 1912 – 1953)  - teatrolog
Rajczak Feliks (1938 – 1987) - literat
Szpakowski Zbigniew (1951 – 2001) – poeta
Tomaszewski Bronisław – malarz
Tomaszewski Roman (1965 – 2013) – literat, malarz
Warto również rozważyć dalszy (poza budżetem obywatelskim) proces upamiętniający tych, którzy swój talent zabierają z tego świata.
Cały projekt winien również być wypromowany w lokalnych mediach

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Realizacja projektu jest odpowiedzią na wieloletnie oczekiwania dotyczące upamiętnienia nieżyjących już artystów związanych z miastem Zduńska Wola. Ma charakter kulturotwórczy i tożsamościowy. Pozwoli na wskazanie, że Zduńska Wola miała wielu wartościowych artystów, którzy swoją twórczością rozsławiali miasto i promowali je. Będzie to również lekcja historii dla młodego pokolenia, które dowie się o lokalnych artystach, często znanych w szerokim świecie.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Pozycja (rodzaj) kosztuCena jednostkowa bruttoIlośćWartość brutto (kolumna 3 x 4)
1Zlecenie zebrania materiałów źródłowych o artystach200012 000 zł
2Zlecenie wykonania tabliczek upamiętniających artystów + montaż350207 000 zł
3Wystawa150011 500 zł
4Obsługa techniczna spotkania – czytanie poezji5001500 zł
5Promocja wydarzenia (plakaty, spoty reklamowe100011 000 zł
Łącznie: 12 000 zł