projekt nr 15

15. Eksperyment Festiwal


Lokalizacja

Dom Kultury „LOKATOR”, ul. Łaska 46, 98-220 Zduńska Wola

Krótki opis projektu

Eksperyment Festiwal to impreza promująca muzykę elektroniczną w Zduńskiej Woli.

Opis projektu

Eksperyment Festiwal to kontynuacja projektu, który swoją pierwszą edycję miał 4 września 2021 roku, również w ramach budżetu obywatelskiego. Wydarzenie poprzez zaproszenie gwiazd polskiej sceny muzyki elektronicznej promować ma ten gatunek wśród mieszkańców Zduńskiej Woli we wszystkich grupach wiekowych. Wydarzenie ma odbyć się w Domu Kultury "Lokator", które wydaje się być odpowiednim miejscem do tego typu imprezy z dobrym zapleczem oraz umiejscowieniem. Promocja wydarzenia odbywać ma się poprzez social media, plakaty, lokalną prasę oraz lokalną telewizję w czasie od 2 miesięcy przed wydarzeniem i ma trafić do jak największej ilości odbiorców. Samo wydarzenie odbyć ma się na wiosnę 2023 roku, ma trwać jeden dzień, około 6-8 godzin.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt pełnić ma funkcje zapoznawcze z muzyką elektroniczną, która jest niezwykle bogata gatunkowo i ambitna. Mieszkańcy Zduńskiej Woli nie mają aktualnie regularnie odbywającej się imprezy gatunkowej, dlatego właśnie powstała inicjatywa Eksperyment Festiwalu, który może być stałym punktem na mapie imprezowej miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Pozycja (rodzaj) kosztuCena jednostkowa bruttoIlośćWartość brutto (kolumna 3 x 4)
1Wynajem sprzętu dj-skiego100066 000 zł
2Wynagrodzenie dla artystów4000520 000 zł
3Wynagrodzenie dla operatora dźwięku 150011 500 zł
4Dekoracje300013 000 zł
5Catering dla artystów i wolontariuszy250012 500 zł
6Promocja wydarzenia200012 000 zł
Łącznie: 35 000 zł