projekt nr 05

05. Alternatywna Zduńska Wola


Lokalizacja

Miejski Dom Kultury – ZCI Ratusz, Plac Wolności 26, 98 -220 Zduńska Wola, dziedziniec Muzeum Historii Miasta, ul. S. Złotnickiego 7 lub plener na terenie miasta.

Krótki opis projektu

Kontynuacja cyklu koncertów, projekcji integrujących lokalną społeczność oraz promujących lokalnych twórców. Odbiorcami koncertów i towarzyszących wydarzeń będzie szeroka grupa odbiorców muzyki alternatywnej z naszego miasta oraz innych ośrodków. AZW jest kontynuacją projektu zapoczątkowanego w  2017 r. oraz wcześniejszych inicjatyw jakie odbywały się w Zduńskiej Woli.

Opis projektu

Na projekt będzie się składać dwa lub trzy koncerty wraz  z wydarzeniami towarzyszącymi np. projekcje, wystawy, warsztaty, w ramach których zagrają zespoły zagraniczne, krajowe oraz lokalne. Koncerty odbywać się będą w okresie luty – październik 2023. Dobór zespołów odbywał się będzie na bieżąco, w zależności od aktualnych ofert promotorów oraz odbywających się tras koncertowych. Koncerty odbywać się będą we współpracy z miejskimi instytucjami kultury.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt w istotny sposób poszerzy ofertę kulturalną w Zduńskiej Woli, jednocześnie wpisując się w wieloletnią tradycję koncertów organizowanych w Zduńskiej Woli, promując nasze miasto zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Pozycja (rodzaj) kosztuCena jednostkowa bruttoIlośćWartość brutto (kolumna 3 x 4)
1Wynagrodzenia dla zespołów24 000 zł
2Ochrona2 000 zł
3Nocleg i wyżywienie4 000 zł
Łącznie: 30 000 zł