projekt nr 14

14. "OD MALUSZKA DO DZIADUSZKA"


Lokalizacja

98-220 Zduńska Wola, teren rekreacyjny przy zbiorniku Kępina

Krótki opis projektu

"OD MALUSZKA DO DZIADUSZKA"spotkanie integracyjne o charakterze rekreacyjno-kulturalnym prowadzone na rzecz przedstawicieli dwóch pokoleń, tj. dzieci zamieszkałych na terenie Zd-Woli oraz ich rodzin a w szczególności babć i dziadków. Cel projektu- wzmocnienie więzi międzypokoleniowej i aktywizacja zarówno dorosłych jak i dzieci, w tym osób niepełnosprawnych.  W ramach projektu zostanie zorganizowane spotkanie integracyjne dla dzieci i ich rodzin w tym babć i dziadków: ze żłobka AMIsiowa Kraina Dziecka w Zd-Woli,Niepublicznego Przedszkola AMI w Zd-Woli, Niepublicznej Szkoły Podstawowej AMI w Zd- Woli,Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego AMI w Zd-Woli oraz zainteresowanych mieszkańców miasta Zd-Wola.Planowane spotkanie na miesiąc czerwiec 2023. Organizowane spotkanie w ramach projektu będzie wspaniałą okazją dla aktywnego odpoczynku całych rodzin, wspólnej zabawy a przede wszystkim poznania siebie bliżej, swoich zainteresowań oraz własnych możliwości. Stanie się inspiracją do ciekawego spędzania wolnego czasu z babcią i dziadkiem i odwrotnie. Dzieci będą mogły w twórczy sposób uczyć się i rozwijać nowe umiejętności poprzez zabawę. Dla dziadków i babć będzie to również szansa na aktywne spędzenie czasu, poznanie siebie, poznanie swoich wnuków -ich zainteresowań, możliwości, nawiązanie nowych znajomości, możliwość konwersacji oraz wymiany doświadczeń. Miejscem imprezy będzie- teren rekreacyjny przy zbiorniku Kępina w Zd-Woli.

Opis projektu

Zorganizowanie takiego spotkania jest szczególnie ważne i ma na celu aktywizację dzieci, ich rodzin, a w szczególności dziadków.Dziadkowie też często uczestniczą w procesie wychowywania dzieci już od najmłodszych lat, ale nie do konca wiedzą jak mają postępować z dzieckiem, jak zachować się w danej, trudnej sytuacji,czy tez jak postępować z dzieckiem niepełnosprawnym. We wspólnym przyjaznym gronie mogliby poprzez wspólną zabawę bliżej poznać siebie i rozwijać swoje zainteresowania a także podobieństwa i różnice między przedstawicielami różnych pokoleń. Problemem w dzisiejszych czasach są pogłębiające się rożnice międzypokoleniowe,szczególnie widoczne w perspektywie małej ojczyzny jaką jest miasto, w którym się mieszka, zwłaszcza ze dziecko z racji wieku ogranicza często swoją perspektywe poznawczą do przetrzeni domu, przedszkola czy szkoły.Ostatnimi czasy wiele się słyszy o tym, iż w rodzinach następuje wyraźne osłabienie więzi rodzinnych, dziadkowie,seniorzy coraz mniej czasu spędzają z wnukami.  Wynika to między innymi z braku czasu, bowiem niektórzy  są jeszcze aktywni zawodowo, mieszkają w odległych miejscowościach.Ponadto pandemia koronawirusa spowodowała znaczne ograniczenia w kontaktach, pogorszyła kontakty rodzinne,w tym itrepersonalne.Dlatego zasadna wydaje się realizacja projektu, który przyczyni się do wzmocnienia więzi dzieci i dziadków,seniorów, zminimalizuje choćby w pewnym stopniu kulturową, językową i mentalną przepaść pomiędzy nimi, zachęci ich do aktywnego spędzania czasu wolnego.Podczas spotkania zaplanowane zostaną warsztaty z zakresu arteterapii.Zgodnie  z ich ideą zachęcimy dziadków do skoncentrowania się na czynnikach wspierających pracę grupową.Warsztaty będą miały luźny charakter, ponieważ skoncentrowane zostaną na pomysłowości i inwencji uczestników.Praca w formie warsztatowej zostanie zaplanowana w taki sposób, że pozwoli uczestnikom na  zmianę i zweryfikowanie postrzegania sytuacji dziecka , w tym dziecka niepełnosprawnego, jego choroby. Możliwość realizacji projektu jest odpowiedzią na problem, jakim jest niedobór imprez integracyjno – kulturalnych dla osób niepełnosprawnych, osób z różnymi deficytami rozwojowymi i ich dziadków, rodzin.Organizacja spotkania przyczyni się do wzajemnej integracji dzieci i rodzin, dziadkóww, seniorów, poprawy ich stanu psychofizycznego.Uczestnicy  spotkania będą mieli możliwość wymiany  własnych doświadczeń, poglądów.Nie będą czuli się wyobcowani.Nawiązując kontakty z innymi poprzez rozmowę, wspólną zabawę, wspólne przygotowywanie prac plastycznych wzajemnie się integrują, aktywizują inaczej postrzegają wychowanie wnuczka/wnuczki, czy też jego chorobę, niepełnosprawność. Możliwość zastosowania i wykorzystywania różnorodnych technik plastycznych niweluje problemy emocjonalne, przyczynia się do poprawy stanu psychofizycznego dziecka.Ten rodzaj terapii szczególnie polecany jest tym osobom, które czują się zdominowane i ograniczone przez innych, ponieważ technika ta dostarcza im przestrzeni i pozwala na swobodną twórczość. Dziadkowie wykazując zaangażowanie i własną inwencję twórczą w tworzenie prac plastycznych sami czują się zrelaksowani, nabywają umiejętności, które w przyszłości będą mogli zastosować i realizować w pracy ze swoim wnukiem/wnuczką.Większość z nas lubi spędzać czas w gronie bliskich i znajomych nam osób.W ich gronie czujemy się bezpiecznie, nie obawiamy się niczego, bowiem mamy świadomość tego, że są to osoby na których możemy polegać i do których mamy wielkie zaufanie.To właśnie z nimi dzielimy się swoimi radościami i smutkami, spędzamy wspólnie czas wolny organizując spotkania imieninowe, urodzinowe, bale, wyjścia do kina.Jednak nie wszyscy mają takich znajomych- przyjaciół.Tym samym nie mają dostępu do świata kultury. Organizując spotkania dla osób niepełnosprawnych  sprawiamy, iż czują się doceniane i zauważane, mogą realizować swoje marzenia, bawiąc się poprzez konkretne zadania i działania. Osoby niepełnosprawne  bez względu na swoją niepełnosprawność nie pozostają ograniczone.Natomiast osoby zdrowe pozyskują nową wiedzę i umiejętności, które mogą wykorzystać na zewnątrz. Obserwują, iż osoby niepełnosprawne pomimo swoich ograniczeń też potrafią się bawić, zaangażować, wykazać inicjatywę własną, są radosne, uśmiechają się, biorą udział w konkursach, tańczą, śpiewają, wykonują prace plastyczne różnymi technikami.Czas spędzony na takiej imprezie jest okazją do nawiązywania nowych znajomości, kontaktów, rozwijania komunikacji Ponadto jest to okazja do wyjścia z domu – aktywnego spędzenia czasu wolnego na świeżym powietrzu.Niezmiernie istotną sprawą jest, aby poziom zabawy i zadań został dostosowany zarówno do osób sprawnych jak i z ograniczeniami ruchowymi. Dzieci niepełnosprawne z uwzględnieniem typu niepełnosprawności powinny brać udział w różnych formach zabaw integracyjnych. Ponadto ich dziadkowie również powinni poznawać metody, które ułatwią pracę z wnuczkiem/wnuczką. Rodziny muszą się integrować wielopokoleniowo i całościowo,

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W mieście Zd-Wola mało jest organizowanych imprez o takim charakterze  jak zabawy i nauki związanych ze wzmocnieniem i podtrzymywaniem więzi międzypokoleniowych, zwłaszcza  pomiędzy dziećmi, dziećmi niepełnosprawnymi i dziadkami. Pozyskując fundusze na zorganizowanie tego rodzaju spotkania dajemy szansę na zainicjowanie tego rodzaju imprez, tym samym wzajemną integrację, aktywizację zarówno dzieci jak i dziadków,seniorów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Pozycja (rodzaj) kosztuCena jednostkowa bruttoIlośćWartość brutto (kolumna 3 x 4)
1atrakcje dmuchańce (ok.3 szt), malowanie twarzy, zawody sportowe, konkursy, prace plastyczne,stworki balonowe, bańkowe cuda,opieka medyczna, zabezpieczenie terenu,18000118 000 zł
2poczęstunek -między innymi kawa, herbata, woda, soki, kiełbaski, owoce,20,003006 000 zł
3materiały promocyjne2001200 zł
Łącznie: 24 200 zł