projekt nr 03

03. Festyn Rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli


Lokalizacja

Zadanie zlokalizowane będzie na terenach przyległych do Szkoły Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli, ul. Wodna 32.

Krótki opis projektu

Festyn Rodzinny to integracyjna impreza dla uczniów, rodziców i środowiska lokalnego na terenie przyszkolnym Szkoły Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli. W czasie festynu przewidziano: konkursy, gry, zabawy sportowe, kąciki tematyczne min. kraina dmuchawców. W ramach projektu planowany jest zakup stolików na festyn i zielone lekcje.

Opis projektu

Festyn rodzinny to zadanie, które będzie zrealizowane w weekend na przełomie maja i czerwca Wnioskodawcami jest Rada Rodziców działająca przy szkole, której przewodniczącym jest Krzysztof Owczarek. Wnioskodawcy we współpracy dyrekcją, z nauczycielami, pracownikami szkoły i rodzicami uczniów przygotują odpowiednie dekoracje, konkursy dla dzieci, kąciki tematyczne, gry i zabawy sportowe. Jednym z kącików tematycznych będzie Kraina Dmuchawców, dlatego też planuje się wynajęcie urządzeń dmuchanych. Oprócz tego będą kąciki kulinarne i artystyczne. Będzie to atrakcyjny sposób zabawy wspierającej rozwój fizyczny, poznawczy i emocjonalny dzieci. Planowane jest przeprowadzenie turniejów sportowych, zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Uczniowie szkoły będą miały możliwość prezentacji swoich umiejętności i talentów szerokiemu gronu odbiorców. Poprzez to działanie będą doskonalić sposób autoprezentacji oraz podniosą własną samoocenę. Podczas zabaw i konkursów nauczą się, w jaki sposób aktywnie i bezpiecznie spędzać wolny czas. Organizacja festynu wpłynie na ukazanie wizerunku szkoły jako miejsca przyjaznemu dziecku i wspierającego jego wszechstronny rozwój. Będzie także wsparciem działań edukacyjno – wychowawczych szkoły. Inicjowanie tego typu działań oraz otwarcie szkoły na zewnątrz umożliwi rodzicom zaangażowanie się w działania na rzecz dzieci. Poprzez współpracę w organizowaniu i przeprowadzaniu imprezy rodzice będą mogli doskonalić swoje umiejętności, budować właściwe relacje interpersonalne oraz wzmocnić swoje działania jako partnerów szkoły.
Dla właściwego przygotowania i przeprowadzenia zadania konieczne jest zakupienie nagród, dyplomów a także catering. Zadanie realizowane będzie na terenach zielonych przyległych do Szkoły Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Celem projektu jest upowszechnianie zdrowego trybu życia dzieci i młodzieży uczącej się w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Wodnej 32 oraz społeczności zamieszkującej Miasto Zduńska Wola. Przyczyni się do popularyzacji aktywnego wypoczynku i poprawy ogólnej sprawności fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Projekt przyczyni się do jeszcze większej integracji mieszkańców, stworzy odpowiednie warunki do spędzania czasu wolnego przez całe rodziny w sposób aktywny z korzyścią dla zdrowia psychicznego
i fizycznego.
Organizacja festynu wpłynie na ukazanie wizerunku placówki oświatowej jako miejsca przyjaznego dziecku i wspierającego jego wszechstronny rozwój. Będzie także wsparciem działań edukacyjno – wychowawczych. Inicjowanie tego typu działań oraz otwarcie szkoły na zewnątrz umożliwi rodzicom zaangażowanie się w działania na rzecz dzieci. Poprzez współpracę w organizowaniu i przeprowadzaniu imprezy rodzice będą mogli doskonalić swoje umiejętności, budować właściwe relacje interpersonalne oraz wzmocnić swoje działania jako partnerów szkoły.
Zadanie realizowane będzie na terenach zielonych przyległych do Szkoły Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Pozycja (rodzaj) kosztuCena jednostkowa bruttoIlośćWartość brutto (kolumna 3 x 4)
1Wynajem atrakcji i urządzeń dmuchanych10000110 000 zł
2Zakup nagród i dyplomów500015 000 zł
3Catering85004 000 zł
Łącznie: 19 000 zł