projekt nr 07

07. "Dopóki masz wybór" - profilaktyczny program słowno - muzyczny.


Lokalizacja

1. II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, ul. K.E.N. 6, 98-220 Zduńska Wola,  2. I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego, ul. Dąbrowskiego 6, 98-220 Zduńska Wola 3. Zespół Szkół Zawodowych im. Obrońców Westerplatte nr 1, ul. Żeromskiego 10, 98-220 Zduńska Wola 4. Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli, Okrzei 11, 98-220 Zduńska Wola

Krótki opis projektu

Cykl profilaktycznych  spotkań słowno-muzycznych z  młodzieżą szkół średnich mający na celu pokazanie młodym ludziom jakie ryzyko wiąże się z sięganiem po narkotyki, alkohol i inne środki uzależniające.

Opis projektu

Cykl 4 spotkań z młodzieżą na terenie 4 szkół średnich : I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Zawodowych nr 1, Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli, mający na celu pokazanie młodym ludziom ryzyka związanego z sięganiem po narkotyki, dopalacze, alkohol, i inne środki uzależniające. Projekt posiada zgody i akceptacje dyrektorów placówek, do których jest kierowany. Cykl spotkań przeprowadzi Zduńskowolska Inicjatywa Patriotyczna oraz Piotr Nagiel, który odwiedza szkoły na terenie całego kraju już od 2000 roku. Piotr Nagiel jest terapeutą od uzależnień i muzykiem. Całość programu ma oprawę muzyczną. Program ma też poparcie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do wniosku załączam rekomendacje programu.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Całość programu proponowanego przez stowarzyszenie Zduńskowolska Inicjatywa Patriotyczna dotyka bieżących problemów młodzieży i stara się uzmysłowić młodym ludziom ryzyko jakie wiąże się z sięganiem po środki uzależniające. Program "Dopóki masz wybór" prowadzony jest przez 2 osoby, które na co dzień pracują w ośrodku terapii uzależnień, są też muzykami, przez co forma przekazu jest bardzo atrakcyjna dla ludzi młodych. Realizacja programu wpisuje się w główny cel budżetu obywatelskiego, jakim jest podnoszenie jakości życia w mieście, jak również w cele szczegółowe, tzn. budowanie uczucia współodpowiedzialności za wspólnotę lokalną.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Pozycja (rodzaj) kosztuCena jednostkowa bruttoIlośćWartość brutto (kolumna 3 x 4)
14 spotkania z młodzieżą z programem "Dopóki masz wybór"850018 500 zł
2koszty związane z pobytem i realizacją wykonawców programu120011 200 zł
Łącznie: 9 700 zł