projekt nr 6

6. Zielone przystanki w Zduńskiej Woli - Karsznice


Lokalizacja

98-220 Zduńska Wola, ulice:
1. Grunwaldzka
2. 1 Maja
3. Staszica
4. Spółdzielcza
5. Leśmiana

Krótki opis projektu

Przedmiotem planowania działań jest wymiana przestarzałych i niefunkcjonalnych wiat przystankowych oraz zamontowanie dodatkowych, które przyczynia się do podniesienia estetyki, komfortu bytu mieszkańców Zduńskiej Woli - Karsznice. Zadanie odpowiada na potrzeby osób korzystających  z usług Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółki z o.o. Ujednolicenie w przestrzeni miejskiej Zduńskiej Woli małej architektury jakimi są wiaty przystankowe.

Opis projektu

1. Ustawienie wiat przystankowych na wymienionych ulicach.
2. Uzyskanie zgody na wymianę starych i postawienie nowych wiat przystankowych.
3. Wybór najkorzystniejszej ofert spełniającej najkorzystniejsze wymogi wraz z montażem (wzór wiaty przy ul. Łaskiej w Zduńskiej Woli)
a) wiata przystankowa standardowa z zielonym dachem (Roślina - rozchodnik, jest bezobsługowa, nie wymaga podlewania i nawożenia, ogranicza zapylenie ok. od 15 do 20%. W czasie deszczu magazynuje 150 l. wody co przyczynia się do retencji wody opadowej, sprzyja owadom);
b) oznaczenia ostrzegające ptaki przed kolizją

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Uzasadnieniem projektu "Zielone przystanki w Zduńskiej Woli - Karsznice" sa potrzeby mieszkańców korzystających z usług Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. podniesienia estetyki, komfortu, a także ujednolicenia w Zduńskiej Woli małej architektury jakimi sa wiaty przystankowe w przestrzeni miejskiej. Przestarzałe wiaty przystankowe i ich brak wpływają na narażenie mieszkańców podczas złych warunków atmosferycznych na dyskomfort w trakcie oczekiwania na miejską komunikację, z której często korzystają przemieszczając się z dzielnicy Karsznice do centrum miasta. Jest to projekt oczekiwany przez mieszkańców Zduńskiej woli - Karsznice.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Pozycja (rodzaj) kosztuCena jednostkowa bruttoIlośćWartość brutto (kolumna 3 x 4)
1Wiata przystankowa (zakup wraz z montażem i wykonaniem)650005325 000 zł