projekt nr 02

02. Rajd rowerowy "Szlakiem walk nad rzeką Wartą"


Lokalizacja

- Zalew Kępina (początek oraz zakończenie rajdu)
- Beleń/Strońsko (cel rajdu)
- Przebieg trasy przez miejscowość (Zalew Kępina, Ptaszkowice, Branica, Rembieszów, Pstrokonie, Strońsko, Beleń, Zapolice, Piaski, Poręby, Holendry)

Krótki opis projektu

Popularyzacja lokalnej historii w pierwszych dniach kampanii wrześniowej 1939 na terenie naszego powiatu poprzez udział uczestników rajdu w zwiedzaniu bunkrów bojowych w okolicach Strońska i Belenia. Podczas zwiedzania bunkrów zostanie wygłoszona prelekcja prze pracownika z TPZ - Muzeum Historii Zduńska Wola lub lokalnych grup działania.

Opis projektu

Zalew Kępina - zbiórka uczestników rajdu. Zapoznanie z regulaminem rajdu. Zapoznanie z regulaminem rajdu według skali trudności trasy dla zaawansowanych (przebieg trasy (start Zalew Kępina, Paszkowice, Branica, Rembieszów, Strońsko, Beleń, Piaski, Poręby, Holendry, Paprotnia, Zalew Kępina) oraz dla mniej zaawansowanych  (Zalew Kępina, Ptaszkowice, Strońsko, Beleń, Zapolice, (ścieżka rowerowa) Zalew Kępina).
Start uczestników w dwóch grupach. Cel Rajdu Strońsko oraz Beleń - omówienie historii przebiegu walk w pierwszych dniach września 1939 r. przez przewodnika (Muzeum Historii Miasta w Zduńskiej Woli i towarzystwo Przyjaciół Zduńskie Woli). Powrót na metę rajdu zlokalizowaną na terenie zalewu Kępina, gdzie odbędzie się zakończenie i podsumowanie rajdu połączone z poczęstunkiem (grill, ognisko), quizem (sprawdzającym  wiedze nabytą podczas rajdu); wręczenie dla zwycięzców quizu oraz dla najmłodszego i najstarszego uczestnika.
Na zakończenie rajdu proponuje się wystąpienie lokalnych artystów.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

1. Propagowanie aktywnego wypoczynku i reakcji.
2. Popularyzacja wiedzy historycznej dotyczącej kampanii wrześniowej 1939 na terenie naszego powiatu.
3. Promocja lokalnej twórczości artystycznej oraz lokalnych przysmaków.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Pozycja (rodzaj) kosztuCena jednostkowa bruttoIlośćWartość brutto (kolumna 3 x 4)
1Ubezpieczenie uczestników1060600 zł
2Obsługa medyczna5001500 zł
3Poczęstunek350013 500 zł
4Napoje dla uczestników rajdu603180 zł
5Koszty przewodnika4001400 zł
6Dyplomy i upominki6010600 zł
7Medale dla uczestników rajdu7010700 zł
Łącznie: 6 480 zł