projekt nr 16

16. PIKNIK EKO - NAJBARDZIEJ EKO JEST LOKALNIE


Lokalizacja

Miejski Dom Kultury Zduńskowolskie Centrum Integracji RATUSZ
pl. Wolności 26, 98-220 Zduńska Wola

Krótki opis projektu

Druga edycja Pikniku skierowana jest głównie do młodych mieszkańców Zduńskiej Woli, którzy przez zabawę i warsztaty mają uwrażliwić się na środowisko i zrozumieć jakie działania przyniosą oczekiwany skutek. Oprócz atrakcji dla dzieci, dorośli znajdą dla siebie stoiska z zakresu ekologicznych rozwiązań do domu i ogrodu. Piknik ma na celu uświadomić i pokazać dlaczego warto myśleć i działać w nurcie zero waste oraz jak bardzo ważna jest ekologia w dzisiejszym świecie.

Opis projektu

PIKNIK EKO - NAJBARDZIEJ EKO JEST LOKALNIE, to piknik dla młodszych i starszych mieszkańców Zduńskiej Woli i powiatu Zduńskowolskiego. Zmiany klimatyczne, wyzwania ekologiczne są coraz częściej zauważane, dyskutowane w massmediach. Piknik Ekologiczny to sposób zaprezentowania trudnych tematów w formie przystępnej, przez zabawę. W czasie trwania pikniku zorganizowane zostaną zabawy, warsztaty i konkursy dla dzieci i młodzieży razem z nagrodami, akcja wsadzania kwiatów dla dzieci, które zabiorą do domu i będą o nie dbać. Do współorganizowania pikniku zostaną zaproszeni przedstawiciele rozwiązań ekologicznych w domach i ogrodach, firmy gastronomiczne, osoby działające w myśl zero waste, pszczelarze.
Uświetnieniem wydarzenia będzie punkt gotowania na żywo z ekologicznych składników.
Piknik ekologiczny to również dobry moment, aby przedstawić, podsumować wykonane zadania ekologiczne, projekty zazieleniania na terenie miasta Zduńska Wola.
Warunkiem koniecznym, dla wystawców jest używanie tylko uznawanych za ekologiczne i przyjazne dla środowiska: opakowania, sztućce.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt skierowany jest  głównie do mieszkańców Miasta Zduńska Wola oraz Powiatu Zduńskowolskiego. Projekt odpowiada dzisiejszym potrzebom zwiększania odpowiedzialności za środowisko. Przyswajanie wiedzy o ekologii przez zabawę dzieci szybciej mogą trafić do nich i częściej będą "zarażać" swoją wiedzą swoich rodziców, dziadków. Wspólne spędzenie czasu i nauka przez zabawę.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Pozycja (rodzaj) kosztuCena jednostkowa bruttoIlośćWartość brutto (kolumna 3 x 4)
1Przedstawienie na temat ekologii3400,0013 400 zł
2Nagrody główne dla uczestników konkursu500,0031 500 zł
3Doniczka z obrandowaniem + kwiat + ziemia25,00902 250 zł
4Gotowanie na żywo6000,0016 000 zł
5Warsztaty zero waste2500,0012 500 zł
Łącznie: 15 650 zł