Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 10

10. Muzyka o filmie, film o muzyce. Filmowo - muzyczne spotkania ,,Między obrazami"


Lokalizacja

Miejski Dom Kultury. Zduńskowolskie Centrum Integracji ,,Ratusz"

Krótki opis projektu

Projekt zakłada organizację projekcji filmowej połączonej ze spotkaniem z twórcą oraz koncertem gwiazdy, której muzyka związana jest z danym tytułem filmowym. Jego celem jest poszerzenie oferty kulturalnej miasta, promocja polskiego kina oraz muzyki, propagowanie kina artystycznego, umożliwienie spotkania z twórcami i dialogu z nimi, otwarcie na dyskusje.

Opis projektu

Projekcja filmu połączona ze spotkaniem z twórcą oraz koncertem. Do wyboru jedna możliwość z poniższej listy:
1. Projekcja filmu ,,Moje wspaniałe życie" (reż. Łukasz Grzegorzek), spotkanie z twórcą związanym z filmem oraz koncert Ralpha Kamińskiego
2. Projekcja filmu Rewers (reż. Borys Lankosz), spotkanie z twórcą związanym z filmem oraz koncert Włodka Pawlika
3. Projekcja filmu Kamerdyner (reż. Filip Bajon), spotkanie z twórcą związanym z filmem oraz koncert Korteza
4. Projekcja filmu ,,Kurier'' (reż. Władysław Pasikowski), spotkanie z twórcą związanym z filmem oraz koncert Krzysztofa Zalewskiego
5. Projekcja filmu ,,Piosenki o miłości" (reż. Tomasz Habowski), spotkanie z twórcą związanym z filmem oraz koncert The Dumplings lub Andrzeja Grabowskiego
6. Na chwilę, na zawsze (reż. Piotr Trzaskalski), spotkanie z twórcą związanym z filmem oraz koncert Pawła Domagały
7. Bo we mnie jest seks (reż.Katarzyna Klimkiewicz), spotkanie z twórcą związanym z filmem oraz koncert Marii Dębskiej
8. Powrót do tamtych dni (reż.Konrad Aksinowicz) spotkanie z twórcą związanym z filmem oraz koncert Marcina Maseckiego

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Celem projektu jest przybliżenie mieszkańcom idei kina artystycznego oraz pokazanie, że film to także muzyka. Muzyka, która w dużej mierze dodaje charakteru filmowemu dziełu. Namacalne połączenie tych dwóch dziedzin zachęcić ma zduńskowolan do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta.
Dzięki realizacji wzmocnione zostaną więzi społeczne i poszerzony dostęp do kultury.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Pozycja (rodzaj) kosztuCena jednostkowa bruttoIlośćWartość brutto (kolumna 3 x 4)
1Projekcja filmu (opłaty licencyjne, pozyskanie kopii filmowej, opłaty na rzecz ZAiKS)250012 500 zł
2 Spotkanie z twórcą650016 500 zł
3 Organizacja koncertu60000160 000 zł
4Proocja wydarzenia100011 000 zł
Łącznie: 70 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Muzyka o filmie, film o muzyce. Filmowo - muzyczne spotkania ,,Między obrazami"