projekt nr SRM.152.10.23.2021

SRM.152.10.23.2021. Ławeczka pamięci lekarzy, pielęgniarek i służb medycznych, którzy nieśli pomoc w walce z COVID-19


Lokalizacja

Lokalizacja wskazana lub inna.
1. Ul. Złotnickiego 15 - trawnik w okolicy budynku Urzędu Miasta Nr 4
2. okolice budynków ul. Kilińskiego 1c i ul. Łaska 51

Krótki opis projektu

Cel - upamiętnienie i oddanie hołdu służbom medycznym, które w czasie pandemii stawiły czoło Covid-19 i z narażaniem własnego życia niosły pomoc innym. Zasięg - lokalny i ogólnopolski. Charakter - ławeczka jako miejsce zadumy, refleksji, odpoczynku, informacji o wydarzeniach w latach 2020-2021.

Opis projektu

Ławeczka połączona ze stolikiem lekarza, na którym "leżą" atrybuty pracy, stetoskop, itp. Na stoliku przysiadły trzy gołębie, które symbolizują ofiarę, pokorę, mądrość, uskrzydlone dążenia, kruchość życia człowieka. Na przeciwległej stronie stolika, siedzi kilkuletnia dziewczynka- która jest symbolem marzeń o zostaniu lekarzem, marzeń dziecka o zawodzie który niesie pomóc bliźniemu. Stolik lekarza będzie zawierał tabliczki z nazwiskami pracowników medycznych którzy stali się ofiarami pandemii.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W Zduńskiej Woli mamy kilka przychodni lekarskich oraz szpital, który stał się szpitalem covidowym i leczył pacjentów z terenu woj. łódzkiego. W przychodniach trwała walka o zdrowie mieszkańców miasta i powiatu. wielu pracowników służb medycznych narażało zdrowie. Wielu sami przeszli covid-19, wielu odeszło na zawsze z powodu tej choroby lub powikłań po niej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Pozycja (rodzaj) kosztuCena jednostkowa bruttoIlośćWartość brutto (kolumna 3 x 4)
1Wykonanie projektu, transport, montaż ławeczki1300001130 000 zł