projekt nr SRM.152.10.19.2021

SRM.152.10.19.2021. Mural zduńskowolski


Lokalizacja

Wybrany budynek będący własnością miasta (w zarządzie TBS) znajdujący się na terenie śródmieścia miasta Zduńska Wola.

Krótki opis projektu

Projekt obejmuje przygotowanie i realizację wielkoformatowej grafiki (muralu) na jednej ze ścian budynku będącego własnością miasta zarządzanego przez TBS "Złotnicki" po uzyskaniu stosownych opinii konserwatorskich i zgodzie właściciela i zarządcy budynku.

Opis projektu

Projekt zakłada realizację wielkoformatowej grafiki na ścianie jednego z budynków w śródmieściu miasta. Mural to projekt wnoszący element sztuki do przestrzeni publicznej oraz akcentujący nasza lokalną tożsamość. Zadanie wymaga opracowania projektu wraz ze stosownymi zgodami właściciela, zarządy budynku oraz w przypadku wpisania budynku do ewidencji zabytków - organu konserwatorskiego.
Ważnym elementem jest również podkreślenie poprzez taką formę sztuki naszej tożsamości i historii, co pozytywnie wpływa na postrzeganie przestrzeni publicznej i tworzy swego rodzaju wizytówkę miasta.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mural zduńskowolski to przede wszystkim poprawa estetyki śródmieścia Zduńskiej Woli oraz wkomponowanie w przestrzeń publiczną elementów sztuki ulicznej akcentującej lokalną tożsamość miejską.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Pozycja (rodzaj) kosztuCena jednostkowa bruttoIlośćWartość brutto (kolumna 3 x 4)
1Przygotowanie projektu200012 000 zł
2Rusztowanie/podnośnik400014 000 zł
3Przygotowanie podłoża800018 000 zł
4Wynagrodzenie artysty/plastyka wraz z materiałami (farby)56000156 000 zł
Łącznie: 70 000 zł