projekt nr SRM.152.10.14.2021

SRM.152.10.14.2021. Boczne boisko treningowe trawiaste z oświetleniem, ogrodzeniem i piłkochwytami, bramkami oraz wiatą stadionową


Lokalizacja

Stadion Miejski w Zduńskiej Woli przy ul. Okrzei 3-5 Działka 259/284 Obr. 26

Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu jest urządzenie miejsca odpoczynku dla dzieci i mieszkańców miasta w celu zapewnienia miejsca do uprawiania sportu - do gry w piłkę nożną przez utworzenie bocznego boiska treningowego trawiastego z oświetleniem, ogrodzeniem i piłkochwytami, bramkami oraz wiatą stadionową. Opracowany projekt zagospodarowania terenu ma na celu: wykonanie murawy trawiastej boiska treningowego o wymiarach 75/30 m wg technologii stosowanej przy budowie płyty boiska głównego, wykonanie oświetlenia, ogrodzenia od strony ul. Lesmiana oraz piłkochwytów wzdłuż krótszych boków boiska. Powierzchnia działki 9167 m2, nr działki 259/284, obręb 0026 w Zduńskiej Woli. realizacja zadania pozwoli na: powiększenie terenu przeznaczonego do prowadzenia dla dzieci i seniorów szkolenia gry w piłke na terenie Stadionu Miejskiego w Zduńskiej Woli na Osiedlu Karsznice; zadanie wpisuje się w rosnące potrzeby uprawiania sportu przez dzieci i mieszkańców Zduńskiej Woli korzystających z przestrzeni Stadionu Miejskiego i racjonalnie wykorzystanie nie zagospodarowanego terenu.

Opis projektu

W pierwszej kolejności należy. Oczyścić teren z pozostawionych po wcześniejszych wycinkach. Całość terenu oczyścić z zakrzewień - samosiejek. Wyrównać skarpę nasypową, całość ziemi ulokować w zachodniej części działki. Ziemię rozgarnąć, wyrównać w celu podniesienia poziomu terenu działki, gdyż w tym kierunku występuje widoczny spadek terenu oraz jest to najbardziej podmokła część działki. Następnie należy wytyczyć granice wykopu pod boiska 75 x 30 m (treningowe) oraz przy pomocy spycharek usunąć wierzchnią warstwę gleby z pozostałościami istniejącej murawy. Boisko treningowego głębokość wykopu od 1 cm do 40 cm. Ziemię z wykopów dna boiska przenieść w część działki w celu podniesienia oraz wyrównania terenu. Po wykonaniu wykopu boiska pod warstwy filtracyjne i odsączające, dno wykopu należy wyprofilować - wykonać odpowiednie spadki, zagęścić pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
OGRODZENIE - PIŁKOCHWYTY
Przewiduje się piłkochwyty wzdłuż krótszych boków boiska z siatki polipropylenowej na słupach mocowany chw fundamencie betonowym 67,26 mb x 23.
OGRODZENIE Wymiary: - rozstaw słupów: 4 m i 3,25 m - ilość sztuk (słupy): 9 szt.x2 - wysokość ogrodzenia: 6 m - siatka polipropylenowa rozmiar oczek 8x8 cm - grubość siatki 5 mm Elementy konstrukcyjne ogrodzenia: słup stalowy z profilu zamkniętego 80 x 80 mm - punktowa stopa fundamentowa o wymiarach 50 x 50 cm o głębokości 160 cm - beton C20/25 - linka stalowa 4 mm nierdzewna w otulinie PCV, mocowana na śruby z okiem po obwodzie ogrodzenia - śruby rzymskie do naciągania liny stężenie, poziome łączenie słupów dwóch pierwszych skrajnych, profil stalowy 40x20 mm przymocowany do słupów na obejmy - siatka polipropylenowa odporna na UV.
OGRODZENIE - BOCZNE
Przewiduje się ogrodzenie wzdłuż dłuższego boku boiska od strony południowej i ulicy Leśmiana z siatki stalowej na słupach mocowany fundamencie betonowym 67,26 mb x 23.
OGRODZENIE Wymiary: rozstaw słupów: 3 m, ilość sztuk (słupy): 25 szt., wysokość ogrodzenia: 4 m, siatka stalowa rozmiar oczek 5x5 cm, grubość siatki 3 mm.
Elementy konstrukcyjne ogrodzenia: słup stalowy z profilu zamkniętego 60 x 60 mm, punktowa stopa fundamentowa o wymiarach 50 x 50 cm o głębokości 140 cm - beton C20/25 W celu usztywnienia ogrodzenia należy wciągnąć drut stalowy o grubości 5 mm w odległość 1 m na całe długości ogrodzenia.
OŚWIETLENIE:
Wykonanie projektu instalacji elektrycznej.
Wykonanie instalacji elektrycznej w celu przyłączenia do instalacji istniejącej na ORLIKU.
Materiały:
a) 2 słupy oświetleniowe 12 m + uchwyt + punktowa stopa fundamentowa o wymiarach 50 x 50 cm o głębokości 160 cm - beton C20/25 + montaż.
b) 4 oprawy oświetleniowe CRUISER ARENA 50000lm LED + montaż.
Przewiduje się zakup 2 bramek aluminiowych o wymiarach 5x2 m oraz wiaty stadionowej z 10 miejscami siedzącymi.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W związku z tym, że coraz więcej dzieci, młodzieży oraz mieszkańców naszego miasta i osiedla uczestniczy czynnie uprawianie sportu odpoczynku dlatego w celu zapewnienia miejsca do uprawiania sportu - do gry w piłkę nożną proponujemy utworzenie bocznego boiska treningowego trawiastego.
Zadanie wpisuje się w rosnące potrzeby uprawiania sportu przez dzieci i mieszkańców Zduńskiej Woli korzystających z przestrzeni Stadionu Miejskiego w Zduńskiej Woli przy ul. Okrzei 3-5 i racjonalne wykorzystanie nie zagospodarowanego terenu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Pozycja (rodzaj) kosztuCena jednostkowa bruttoIlośćWartość brutto (kolumna 3 x 4)
1Projekt budowy bocznego boiska trawiastego15000115 000 zł
2Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0,60m3 Wyrównanie terenu 20 m3374207 480 zł
3Wykonanie i montaż piłkochwytów wraz z siatkóą wysokość 6 m14001825 600 zł
4Wykonanie ogrodzenia wzdłuż boiska o wysokości 4m 75m2007515 000 zł
5Wykonanie oświetlenia boiska treningowego25000125 000 zł
6Przygotowanie podłoża pod boisko treningowe trawiaste 2250 m212225027 000 zł
7Zakup 2 bramek o wymiarach 5x2 m oraz wiaty stadionowej z 10 miejscami siedzącymi 2 szt. 1 szt.10 000 zł
Łącznie: 125 080 zł