projekt nr SRM.152.10.22.2021

SRM.152.10.22.2021. Sportowe Mikołajki


Lokalizacja

Zadanie realizowane będzie w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 w Zduńskiej Woli, ul. Złota 67.

Krótki opis projektu

"Sportowe Mikołajki" są wydarzeniem, które będzie polegało na zorganizowaniu jednodniowego święta sportu połączonego z wizytą Świętego Mikołaja. Mali zduńskowolanie i zduńskowolanki będą rywalizowały w konkurencjach zespołowych i indywidualnych o różnych stopniach trudności. A nagrody za ich sukcesy i trud będzie wręczał Święty Mikołaj.

Opis projektu

"Sportowe Mikołajki" są wydarzeniem, które będzie polegało na zorganizowaniu jednodniowego święta sportu połączonego z wizytą Świętego Mikołaja. Mali zduńskowolanie i zduńskowolanki będą rywalizowaly w konkurencjach zespołowych i indywidualnych o różnych stopniach trudności. A nagrody za ich sukcesy i trud będzie wręczał Święty Mikołaj.
Zamierzamy przygotować 8 konkurencji indywidualnych z zakresu:
- piłki nożnej (3),
- lekkoatletyki (2),
- koszykówki (1),
- siatkówki (1).
Zamierzamy przygotować mini rozgrywki zespołowe w następujących dyscyplinach:
- piłka nożna,
- gra w "dwa ognie",
- gra w "zbijaka".
Zamierzamy przygotować szereg atrakcji dodatkowych dla dzieci:
- dmuchańce sportowe,
- malowanie twarzy,
- tatuaże,
- wizyta Świętego Mikołaja,
- dmuchanie balonów.
Planujemy, że impreza odbędzie się w grudniu 2022 roku.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

1. Okres pandemii sprawił, że dzieci nie miały okazji brać udziału w zawodach sportowych, imprezach sportowych, festynach, wyjazdach. Ten projekt ma sprawić, że nieco nadrobią braki w zakresie uczestnictwa w różnego rodzaju formach aktywności.
2. Projekt przyczyni się do integracji mieszkańców, uczniów różnych szkół, przedstawicieli różnych klubów sportowych.
3. Projekt korzystnie wpłynie na rozwijanie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Pozycja (rodzaj) kosztuCena jednostkowa bruttoIlośćWartość brutto (kolumna 3 x 4)
1Trofea sportowe 1 komplet300013 000 zł
2Nagrody rzeczowe 1 komplet400014 000 zł
3Wyżywienie dla uczestników 1 zestaw350013 500 zł
4Zestaw materiałów promocyjnych (banery, rolapy, plakaty) 1 zestaw150011 500 zł
5Wynajem usług - atrakcji dla dzieci (malowanie twarzy, tatuaże, dmuchanie balonów, Święty Mikołaj) 4 uslugi50042 000 zł
6Wynajem usług - dmuchaniec sportowy 2 usługi200024 000 zł
7Wynagrodzenie sędzió 10 osób250102 500 zł
8Wynagrodzenie obsługi technicznej 4 osoby25041 000 zł
9Wynagrodzenie koordynatora projektu 1 osoba 100011 000 zł
10Wynagrodzenie księgowej projektu 1 osoba5001500 zł
Łącznie: 23 000 zł