Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SRM.152.10.8.2021

SRM.152.10.8.2021. Modernizacja placu zabaw (etap II) przy filii Miejskiego Domu Kultury na osiedlu Karsznice ul. 1-go Maja 5-7


Lokalizacja

Filia Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli
ul. 1-go Maja 5-7
98-220 Zduńska Wola
działka nr 259/8, obręb 26

Krótki opis projektu

Zadanie polegać ma dokończeniu modernizacji placu zabaw znajdującego się na os. Karsznice przy filii Miejskiego Domu Kultury przy ul. 1-go Maja 5-7. Jest to największy plac zabaw, ogólnie dostępny. Plac zabaw ma wyzwalać w dzieciach kreatywność, tam bowiem zabawa spotyka się z przygodą, ale przede wszystkim musi być to miejsce bezpieczne.

Opis projektu

Zakres działania obejmuje:
1. Demontaż starych urządzeń zabawkowych.
2. Zakup i montaż nowych urządzeń zabawkowych:
- podwieszony rowerek
- walec krótki
- przejazd linowy
- bujak Motocykl
- bujak Samochód
- Huśtawka Standard jednoosobowa z siedziskiem typu "Deseczka", wys.200cm
- chata Małolata
- zjeżdżalnia schodkowa, wys. 180cm
- wagonik z dachem
3. Budowa nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia, z których upadek następuje z wysokości powyżej 1 metra.
4. Ustawienie dwóch stojaków metalowych, ukośnych na 5 rowerów-do wkopania.
5. Zakup i montaż altany.
Pojedyncze urządzenia mogą mieć funkcje integracyjne, aby mogły z nich korzystać dzieci niepełnosprawne.
Urządzenia powinny mieć konstrukcję stalową malowaną proszkowo.
Zapewni to o wiele dłuższa żywotność zabawek w porównaniu do urządzeń o konstrukcji drewnianej.
Teren placu zabaw posiada podłoże trawiaste, na którym mogą być zamontowane urządzenia zabawowe, obniż to koszty wykonania. Pamiętać jednak należy, że taką nawierzchnię można stosować tylko do niskich urządzeń.
Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników według Ustawy "Prawo budowlane" a dnia 7 lipca 1994 roku art.10 z późniejszymi zmianami. W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań producentów. Prace budowlane należy wykonać z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną.
Ceny przedstawione w pozycji 10 (szacunkowe koszty) ostały opracowane na podstawie:
- urządzenia zabawowe i komunalne oraz ich montaż-katalog i cennik firmy Müller Jelcz-Laskowice Sp. z o.o. Strona internetowa: https://muller.com.pl/pl/
- altana - portal www.sprzedajemy.pl - (Spaw IQ Tomasz Kowalik),
- nawierzchnia bezpieczna pod urządzenia- https://zdunskawola.budzet-obywatelski.org/wszystko-o-budzecie/cennik-miejski,36
- pozostałe pozycje- informacje od pracowników Biura Inwestycji Miejskich- Urząd Miasta Zduńska Wola

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecny plac zabaw, mimo systematycznego nadzoru, jest już przestarzały. Część starych drewnianych zabawek została wymieniona w pierwszym etapie w 2019roku.  Kilka urządzeń zostało zdemontowanych ze względów bezpieczeństwa. Drewno narażone na różne warunki atmosferyczne jest popękane i spróchniałe. Modernizacja ma celu podniesienie estetyki tego miejsca. Będzie ono służyć najmłodszym mieszkańcom osiedla, ale będzie również miejscem do spotkań i integracji społeczności osiedla.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Pozycja (rodzaj) kosztuCena jednostkowa bruttoIlośćWartość brutto (kolumna 3 x 4)
1Podwieszony rowerek z montażem8748,9918 748,99 zł
2Walec krótki z montażem6910,1416 910,14 zł
3przejazd linowy z montażem13550,91113 550,91 zł
4Nawierzchnia bezpieczna z piasku pod Przejazd linowy45,0091,84 131 zł
5Bujak Motocykl z montażem4202,9114 202,91 zł
6Bujak Samochód z montażem8896,5918 896,59 zł
7Huśtawka Standard jednoosobowa z siedziskiem typu Deseczka, wys200cm z montażem3434,1613 434,16 zł
8Nawierzchnia bezpieczna z piasku pod Huśtawkę Standard jednoosobową45,0012,3553,50 zł
9Chata Małolata z montażem8566,9518 566,95 zł
10Nawierzchnia bezpieczna pod Chatę Małolata45,0024,31 093,50 zł
11Zjeżdżalnia schodkowa, wys 180cm z montażem12424,23112 424,23 zł
12Nawierzchnia bezpieczna pod zjeżdżalnie schodkową wys 180cm45,0020900 zł
13Wagonik z dachem z montażem14264,31114 264,31 zł
14Stojak metalowy ukośny na 5 rowerów- do wkopania z montażem1177,1122 354,22 zł
15Altana metalowa z montażem10000,00110 000 zł
16Demontaż zniszczonych urządzeń2500,0012 500 zł
17Dokumentacja projektowa10000,00110 000 zł
18Nadzór inwestorski4000,0014 000 zł
Łącznie: 116 531,41 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Modernizacja placu zabaw (etap II) przy filii Miejskiego Domu Kultury na osiedlu Karsznice ul. 1-go Maja 5-7