projekt nr SRM.152.10.18.2021

SRM.152.10.18.2021. Alternatywna Zduńska Wola


Lokalizacja

Miejski Dom Kultury - ZCI Ratusz, Plac Wolności 26, 98-220 Zduńska Wola, dziedziniec Muzeum Historii Miasta, ul. S. Złotnickiego 7 lub plener na terenie miasta.

Krótki opis projektu

Kontynuacja cyklu koncertów, projekcji integrujących lokalną społeczność oraz promujących lokalnych twórców. Odbiorcami koncertów i towarzyszących wydarzeń będzie szeroka grupa odbiorców muzyki alternatywnej z naszego miasta oraz innych ośrodków. AZW jest kontynuacją projektu zapoczątkowanego w 2017 r. oraz wcześniejszych inicjatyw jakie odbywały się w Zduńskiej Woli.

Opis projektu

Na projekt będzie się składać dwa lub trzy koncerty wraz z wydarzeniami towarzyszącymi np. projekcje, wystawy, warsztaty, w ramach których zagrają zespoły zagraniczne, krajowe oraz lokalne. Koncerty odbywać się będą w okresie luty-październik 2022. Dobór zespołów odbywał się będzie na bieżąco, w zalężności od aktualnych ofert promotorów oraz odbywających się tras koncertowych. Koncerty odbywać się będą we współpracy z miejskimi instytucjami kultury.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt w istotny sposób poszerzy ofertę kulturalną w Zduńskiej Woli, jednocześnie wpisując się w wieloletnią tradycję koncertów organizowanych w Zduńskiej Woli, promując nasze miasto zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Pozycja (rodzaj) kosztuCena jednostkowa bruttoIlośćWartość brutto (kolumna 3 x 4)
1Wynagrodzenia dla zespołów 5500316 500 zł
2Nocleg i wyżywienie80032 400 zł
3Ochrona100033 000 zł
Łącznie: 21 900 zł