projekt nr SRM.152.10.30.2021

SRM.152.10.30.2021. Spotkajmy się ,,Między obrazami”.


Lokalizacja

Zduńskowolski Centrum Integracji ,,Ratusz” (plac Wolności 26, 98-220 Zduńska Wola)

Krótki opis projektu

Projekt ma na celu zorganizowanie projekcji filmowych połączonych ze spotkaniami z twórcą. Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty kulturalnej miasta, promocja polskiego kina, propagowanie kina artystycznego, umożliwienie spotkań z twórcami i dialogu z nimi, otwarcie na dyskusję.  Wydarzenia przeznaczone są dla różnych grup  wiekowych, bez ograniczeń kulturowych oraz społecznych.

Opis projektu

Projekcje 3 filmów połączone ze spotkaniami z twórcami. Do wyboru z poniższej listy lub inny z poza propozycji:
1. 25 lat niewinności (reż. Jan Holoubek)  + spotkanie z twórcą związanym z filmem
2. Śniegu już nigdy nie będzie (reż. Małgorzata Szumowska) + spotkanie z twórcą związanym z filmem
3. Sweat (reż. Magnus von Horn)  + spotkanie z twórcą związanym z filmem
4. Magnezja (reż. Maciej Bochniak)  + spotkanie z twórcą związanym z filmem
5. Jak najdalej stąd (reż. Piotr Domalewski)  + spotkanie z twórcą związanym z filmem
6. Wesele 2 (reż. Wojciech Smarzowski)  + spotkanie z twórcą związanym z filmem
7. Najmro. Kocha. Kradnie Szanuje (reż. Mateusz Rakowicz)  + spotkanie z twórcą związanym z filmem

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Celem projektu jest przybliżenie mieszkańcom idei kina artystycznego, pokazanie, że kino ambitne nie musi być nudne czy przytłaczające. Że może przynosić radość i satysfakcję.
Dzięki realizacji przedsięwzięcia wzmocnione zostaną więzi społeczne i poszerzony dostęp do kultury.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Pozycja (rodzaj) kosztuCena jednostkowa bruttoIlośćWartość brutto (kolumna 3 x 4)
1Projekcje filmu (opłaty licencyjne, pozyskane kopii filmowych, opłaty na rzecz ZAiKS)5 000,00 315 000 zł
2 Spotkania z twórcą8 000,00324 000 zł
3Promocja wydarzenia1 000.0011 000 zł
Łącznie: 40 000 zł

Załączniki