projekt nr SRM.152.10.16.2021

SRM.152.10.16.2021. Challenge na czytanie


Lokalizacja

Miejscem realizacji projektu będzie Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej 12.

Krótki opis projektu

Głównym celem jest umożliwienie mieszkańcom miasta kontaktu ze współczesną polską kulturą, poprzez organizację spotkań z wybitnymi dziennikarzami, aktorami, artystami. Szerszy dostęp do literatury w postaci zakupu książek w wersji tradycyjnej (papierowej), audiobooków i ebooków z których będzie można korzystać na dostępnych (zakupionych w ramach budżetu obywatelskiego) urządzeniach mobilnych.

Opis projektu

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli to szczególne miejsce na mapie miasta Zduńska Wola. Jest punktem w którym mieszkańcy spotykają się z kulturą, wiedzą i życiem społecznym. Biblioteka ciągle się rozwija, aktywizuje i integruje lokalne środowisko, a także wprowadza nowe formy działalności. Stanowi centrum kultury kreując wydarzenia takie jak: spotkania autorskie z pisarzami, aktorami, publicystami i dziennikarzami.
Projekt "Challenge na czytanie" dotyczy zakupu nowości wydawniczych i kodów aktywujących do serwisu Legimi oraz organizacji spotkań autorskich. Głównym celem jest zakup nowości wydawniczych i wzmocnienie aktywności czytelniczej poprzez odnowienie księgozbioru. Pozyskane środki finansowe, zostaną przeznaczone na zakup publikacji z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz z literatury popularnonaukowej, kodów do Legimi, tym samym zwiększając atrakcyjność oferty czytelniczej we wszystkich grupach wiekowych czytelników miasta Zduńska Wola. Dużą grupę użytkowników biblioteki stanowią osoby, których nie stać na zakup książek, a nie wyobrażają sobie bez nich życia. Często książka to jedyne zetknięcie się z kulturą. Biblioteka obsługuje także najmłodszych mieszkańców i to właśnie tu kształtują swój gust czytelniczy poprzez dobór odpowiedniej literatury. Bibliotekarze wszelkimi sposobami starają się pozyskać nowe książki (dary od czytelników, wydawnictwa i sponsorów), ale to nigdy nie zaspokajało i nadal nie zaspokaja wszystkich potrzeb. Problemem jest brak wystarczających środków na zakup nowości książkowych w ilości satysfakcjonującej czytelnika. Dlatego też mieszkańcy miasta Zduńska Wola będą aktywnie współuczestniczyć w wyborze nowości wydawniczych do biblioteki. Od 2019 roku, drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie biblioteki, telefoniczną lub bezpośrednią istnieje możliwość zgłaszania zapotrzebowania na książki i audiobooki w bibliotece. Pracownicy na podstawie zgłoszeń opracują listę zamówień i zakupią pożądaną przez mieszkańców literaturę. Zakupione nowości zostaną zinwentaryzowane. O dostępności książek czytelnicy będą regularnie informowani poprzez katalog online na stronie biblioteki, za pomocą social mediów oraz portali informacyjnych.
Celem projektu jest również zapewnienie mieszkańcom miasta Zduńska Wola dostępu do platformy Legimi. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli uzyskać kod do serwisu i bezpłatnie korzystać z dostępu do 60 000 książek w formie e-booków i audiobooków. Zapewni to szybki dostęp do nowości książkowych, może przyczynić się do zmniejszenia kolejek oczekujących na najpopularniejsze pozycje książkowe. Biblioteka stara się ze wszystkich stron by wyjść naprzeciw oczekiwaniom czytelników i w związku zakupem kodów do ebooków i audiobooków, chciałaby wzbogacić swoją ofertę również o możliwość udostępniania czytelnikom tabletów do obsługi platformy Legimi. Urządzenia byłyby udostępniane czytelnikom zgodnie ze sporządzonym regulaminem, w którym dokładnie zostaną ujęte warunki korzystania ze sprzętu. W przypadku ponownego zamknięcia szkół i przejścia ich na naukę zdalną, biblioteka będzie mogła bezpłatnie wypożyczać nośniki uczniom, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i brakuje w domu odpowiedniego sprzętu do nauki. Mieszkańcy bardzo chętnie uczestniczą w organizowanych przez MBP spotkaniach autorskich. Stały się one ważnym elementem działalności biblioteki. Dlatego pozyskane środki zostaną przeznaczone na organizację spotkań autorskich z: Andrzejem Grabowskim, Katarzyną Nosowską, Katarzyną Kolendą-Zaleską.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Biblioteki stanowią wyjątkową przestrzeń w mieście. Miejsce, w którym mieszkańcy mogą wypożyczyć książki lub skorzystać z czytelni, ale też jest miejscem spotkań integrującym lokalną społeczność. Bogaty i regularnie aktualizowany księgozbiór przyciągnie nowych czytelników, a stałym czytelnikom da możliwość korzystania ze świeżej oferty wydawniczej. Ponadto szeroki dostęp do nowości zachęci do spędzania w niej wolnego czasu przy lekturze, dzięki czemu książnica będzie aktywizować społeczność lokalną, minimalizując u wielu starszych osób poczucie samotności i wykluczenia społecznego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Pozycja (rodzaj) kosztuCena jednostkowa bruttoIlośćWartość brutto (kolumna 3 x 4)
1Zakup 25 kodów aktywujących do Legimi.210255 250 zł
2Spotkanie autorskie z Andrzejem Grabowskim.615016 150 zł
3Spotkanie autorskie z Katarzyną Nosowską.922519 225 zł
4Spotkanie autorskie z Katarzyną Kolendą-Zaleską.600016 000 zł
5Zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej 12.20000120 000 zł
6Zakup tabletów13001013 000 zł
Łącznie: 59 625 zł