projekt nr SRM.152.10.15.2021

SRM.152.10.15.2021. Rodzinny festiwal sportowy "Pożegnanie lata"


Lokalizacja

Zadanie realizowane będzie na Stadionie Miejskim w Zduńskiej Woli - boisko Orlik oraz boisko pełnowymiarowe, ul. Stefana Okrzei 1-5, 98-220 Zduńska Wola.

Krótki opis projektu

Rodzinny festiwal sportowy "Pożegnanie lata" jest wydarzeniem, które będzie polegało na zorganizowaniu jednodniowej imprezy sportowej na koniec lata 2022. W ramach festiwalu odbędzie się turniej piłki nożnej dla dzieci, turniej piłki nożnej dla dorosłych i Festiwalu Umiejętności Sportowych z zakresu różnych dyscyplin sportu. Sportowa część projektu wzmocniona zostanie atrakcjami dla dzieci w postaci dmuchawców sportowych, malowania twarzy, dmuchania balonów, obecności maskotek.

Opis projektu

Celem projektu Rodzinny festiwal sportowy "Pożegnanie lata" jest upowszechnianie kultury fizycznej oraz zwiększenie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Zduńskiej Woli w różnych grupach wiekowych, społecznych i środowiskowych.
Cele szczegółowe:
1. Poprawa sprawności fizycznej.
2. Przeżywanie poczucia przynależności do grupy.
3. Satysfakcja z pełnionych ról w grupie.
4. rozwijanie poczucia własnej wartości (ja potrafię).
5. Rozwijanie postawy kulturalnego kibicowania.
6. Integracja zawodników i przedstawicieli różnych pokoleń w drużynie.
7. Integracja drużyn uczestniczących w obozie sportowym.
8. Nabycie umiejętności współdziałania w grupie, akceptacji siebie i innych.
9. Stosowanie zasady "fair-play", poszukiwania barier swoich możliwości.
10. Rozładowanie napięć i energii witalnej nagromadzonej podczas pandemii.
W ramach projektu zamierzamy zrealizować projekt Rodzinny festiwal sportowy "Pożegnanie lata". Nasze wydarzenie składać się będzie z"
1. Turnieju Piłki Nożnej dla rocznika 2014 (boisko Orlik) dla 6 drużyn.
2. Turnieju Piłki Nożnej dla dorosłych.
3. Festiwalu Umiejętności Sportowych - konkurencje z zakresu koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, lekkoatletyki.
4. Atrakcji w postaci dmuchańców sportowych, na których uczestnicy projektu będą mogli aktywnie spędzić czas w przerwach pomiędzy meczami, oraz malowania twarzy, obecności maskotek, dmuchania balonów.
AD 1) Turniej dla rocznika 2014 zorganizowany zostanie na boisku typu Orlik (wymiary 60x40) w składach 6-osobowych, 6 zespołów (w kadrze każdego zespołu - 12 zawodników) rywalizować będzie systemem "każdy z każdym". Każdy mecz będzie trwał 1x20 minut. Nie będzie prowadzonej klasyfikacji końcowej. Wyniki nie będą podawane do mediów, będą miały tylko i wyłącznie charakter statystyczny dla trenerów. Każdy uczestnik turnieju otrzyma pamiątkowy medal, każdy zespół - puchar za udział, najlepsi zawodnicy turnieju - statuetkę.
Ad 2) Turniej Piłki Nożnej dla dorosłych zorganizowany zostanie na boisku trawiastym (wymiary 50x30) w składach 5-osobowych. 6 zespołów (w kadrze każdego zespołu - 8 zawodników) rywalizować będzie systemem grupowym (2 grupy po 3 drużyny) i następnie pucharowym. Każdy mecz będzie trwał 1x10 minut. Będzie prowadzona klasyfikacja końcowa. Każdy uczestnik turnieju otrzyma pamiątkowy medal, każdy zespół - puchar za udział, najlepsi zawodnicy turnieju - statuetkę.
AD 3) Festiwal Umiejętności Sportowych polegać będzie na przeprowadzeniu 5 drużynowych (2 osoby z jednej rodziny w drużynie) konkurencji techniczno-sprawnościowych z zakresu koszykówki, siatkówki, piłka nożna, lekkoatletyka. W każdej konkurencji wyłoniona zostanie zwycięska drużyna, która otrzyma w nagrodę statuetkę i nagrodę rzeczową.
AD 5) Dmuchańce sportowe i inne atrakcje pozwolą uczestnikom aktywnie spędzić czas w przerwach pomiędzy meczami, ale też będą atrakcją dla innych dzieci, które niewątpliwie przyjadą z rodzicami na Rodzinny festiwal sportowy.
Rodzinny festiwal sportowy będzie przeprowadzony zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi organizacji zawodów sportowych dotyczącymi COVID-19. Jeśli będzie możliwość skorzystania z szatni na obiekcie, zespoły skorzystają z nich. Jeśli nie będzie można korzystać z szatni, to zorganizujemy je w specjalnych boksach na trybunach stadionu.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

1. Pandemia koronawirusa zamknęła na długi czas dzieci i całe rodziny w domach. Festyny lub festiwale sportowo-rekreacyjne nie mogły być organizowane ze względu na obowiązujące obostrzenia. Planowany przez nas Rodzinny Festiwal Sportowy "Pożegnanie lata" ma zmienić ten stan, spowodować, że rodziny wezmą udział w wydarzeniu, dzięki któremu spędzą czas rodzinnie i sportowo.
2. XXI wiek znacznie zmienił sposób spędzania czasu wolnego. Zamykanie się na prywatnych posesjach, na których są baseny i place zabaw, powodują, że rodziny zdecydowanie rzadziej mają okazję wyjść do innych ludzi, aby poznać się z nimi, spędzić czas na sportowo, przeżyć emocje związane z rywalizacją. Ten projekt im to umożliwia.
3. Układ społeczny spowodował, że rodzice zwykle kibicują swoim dzieciom, ale kompletnie nie mają możliwości, aby odwrócić sytuację, czyli, by dzieci kibicowały im lub wzięły udział we wspólnej rywalizacji. Rodzinny Festiwal Sportowy "Pożegnanie lata" pozwala na zrealizowanie takiego celu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Pozycja (rodzaj) kosztuCena jednostkowa bruttoIlośćWartość brutto (kolumna 3 x 4)
1Trofea sportowe 1 komplet25002 500 zł
2Nagrody rzeczowe 1 komplet25002 500 zł
3Wyżywienie dla uczestników 1 zestaw35003 500 zł
4Zesttaw materiałów promocyjnych (banery, rolapy, plakaty) 1 zestaw10001 000 zł
5Wynajem usługi - atrakcji dla dzieci (malowanie twarzy, tatuaże, dmuchanie balonów) 3 usługi5001 500 zł
6Wynajem usług - dmuchaniec sporotwy 2 usługi20004 000 zł
7Wynagrodznie sędziów 4 osoby2501 000 zł
8Wynagrodzenie obsługi technicznej 4 osoby2501 000 zł
9Wynagrodzenie koordynatora projektu 1 osoba10001 000 zł
10Wynagrodzenie księgowej projektu 1 osoba500500 zł
Łącznie: 18 500 zł