projekt nr SRM.152.10.13.2021

SRM.152.10.13.2021. Rajd rowerowy - "Szlakiem walk nad rzeką Wartą"


Lokalizacja

- Zalew Kępina (początek oraz zakończenie rajdu)
- Beleń/Strońsko (Cel rajdu)
- Przebieg trasy przez miejscowości (Zalew Kępina; Ptaszkowice; Branica; Rembieszów; Pstrokonie; Strońsko; Beleń; Zapolice; Piaski; Poręby; Holendry)

Krótki opis projektu

Popularyzacja lokalnej historii w pierwszych dniach kampanii wrześniowej 1939 na terenie naszego powiatu poprzez udział uczestników rajdu w zwiedzaniu bunkrów bojowych w okolicach Strońska i Belenia. Podczas zwiedzania bunkrów zostanie wygłoszona prelekcja przez przewodnika z TPZ - Muzeum Historii Zduńska Wola lub lokalnych grup działania.

Opis projektu

Zalew Kępina - Zbiórka uczestników rajdu. Zapoznanie z regulaminem rajdu; omówienie zasad bezpieczeństwa podczas rajdu przez służby mundurowe. Zapoznanie z trasami rajdu dla zaawansowanych (1) oraz dla mniej zaawansowanych (2) według skali trudności przebiegu trasy. Start uczestników w dwóch grupach. Cel Rajdu Strońsko oraz Beleń - omówienie historii przebiegu walk w pierwszych dniach września 1939 r. przez przewodnika (Muzeum Historii w Zduńskiej Woli, TPZ). Powrót na metę rajdu zlokalizowaną na terenie zalewu Kępina, gdzie odbędzie się zakończenie i podsumowanie rajdu połączone z poczęstunkiem (Grul; ognisko); quizem (sprawdzającym wiedzę nabytą podczas rajdu); wręczenie upominków dla zwycięzców quizu oraz dla najmłodszego oraz najstarszego uczestnika. Na zakończenie rajdu proponuje się wystąpienie lokalnych artystów.

zaawansowanych (1) - przebieg trasy (Start Zalew Kępina; Ptaszkowice; Branica; Rębieskie; Strońsko; Beleń; Piaski; Poręby; Holendry; Paprotnia; Zalew Kępina)
dla mniej zaawansowanych (2) - przebieg trasy (Zalew Kępina; Ptaszkowice; Strońsko; Beleń; Zapolice (ścieżka rowerowa) Zalew Kępina)

Uzasadnienie dla realizacji projektu

- Propagowanie aktywnego wypoczynku i rekreacji.
- Popularyzacja wiedzy historycznej dotyczącej kampanii Wrześniowej 1939 na terenie naszego powiatu.
- Promocja lokalnej twórczości artystycznej oraz lokalnych przysmaków.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Pozycja (rodzaj) kosztuCena jednostkowa bruttoIlośćWartość brutto (kolumna 3 x 4)
1Ubezpieczenie uczestników1050500 zł
2Obsługa medyczna5001500 zł
3Poczęstunek3 000 zł
4Napoje dla uczestników rajdu350150 zł
5Koszty przewodnika 4001400 zł
6Dyplomy upominki450450 zł
7Medale dla uczestników rajdu1060600 zł
Łącznie: 5 600 zł