projekt nr SRM.152.10.11.2021

SRM.152.10.11.2021. Widokówki ze Zduńskiej Woli


Lokalizacja

Miasto Zduńska Wola

Krótki opis projektu

Wydanie zestawu 12 szt. widokówek (wzorów) obiektów historycznych i współczesnych miasta uzupełni braki w tym zakresie i będzie pomocą w jego promocji.

Opis projektu

Widokówki współczesnych i historycznych miejsc, budowli i innych obiektów miasta. Zestaw 12 szt. kartek pocztowych.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zarówno mieszkańcy miasta jak i przyjezdni turyści skarżą się na brak widokówek z interesującymi obiektami miasta. Wydanie takich kartek pocztowych to najtańszy sposób promocji miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Pozycja (rodzaj) kosztuCena jednostkowa bruttoIlośćWartość brutto (kolumna 3 x 4)
1Opracowanie projektu3 000 zł
2Druk widokówek3000127 000 zł
Łącznie: 10 000 zł