Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SRM.152.10.5.2021

SRM.152.10.5.2021. Krok po Kroku Integracja Społeczna Dzieci z Niepełnosprawnością


Lokalizacja

Kino Ratusz w Zduńskiej Woli
Osiedle Tysiąclecia (osiedlowy plac zabaw) lub teren SP9

Krótki opis projektu

Krok po Kroku-Integracja Społeczna Dzieci z Niepełnosprawnością. Celem projektu jest: - włączanie osób z niepełnosprawnością w nurt życia społecznego, - kształtowanie właściwych relacji interpersonalnych między dziećmi pełnosprawnymi, a z różnorodnymi dysfunkcjami, - kształtowanie właściwych postaw społecznych, aktywizacji wobec osób z niepełnosprawnością' -uwrażliwienie uczestników na potrzeby i odrębność drugiego człowieka, kształtowanie postawy tolerancji szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, integracja środowisk szkolnych i lokalnych. Projekt skierowany jest do dzieci z zduńskowolskich placówek oświatowych zajmujących się kształceniem uczniów z niepełnosprawnościami tj, Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 14 oraz Publiczne Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi ale i również do osób wspierających wszechstronny rozwój dzieci. Dzięki przedsięwzięciu uczniowie będą mogli obserwować oraz nabywać kompetencje społeczne takie jak życzliwość dla drugiego człowieka, odpowiedzialność, tolerancję, koleżeństwo oraz przedsiębiorczość. Ideą programu jest wzmacnianie więzi społecznych, które w obecnych czasach nabierają wyjątkowego znaczenia i są zaliczane do głównych czynników chroniących jednostkę przed zachowaniami problemowymi, a zwłaszcza DZIECKA. Ponadto chronią przed samotnością i zaspokajają jedną z ważniejszych potrzeb człowieka jaką jest dążenie do przynależności.

Opis projektu

Termin przedsięwzięcia 15 maja 2022 r.
Adresaci: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14, grupy integracyjne z Publicznego Przedszkola nr 3 i 6 oraz zainteresowani zduńskowalnie.
Miejsce imprezy: osiedle Tysiąclecia (osiedlowy plac zabaw, między Szkoła Podstawową nr9, a Przedszkolem nr3) lub teren SP9 oraz Kino Ratusz -projekcja filmu dla uczniów klas starszych oraz zainteresowanych osób.
Atrakcje: dmuchańce, zajęcia sportowe, plastyczne, malowanie twarzy, balonowe cuda, wybuchowe eksperymenty, wata cukrowa/popcorn, napoje.
Projekcja filmu o tematyce- przyjaźń, rodzina.
Dzień Niezapominajki jest szczególnie ważny dla Integracji. Impreza bezpośrednio wspiera inicjatywy, które sprzyjają lokalnej społeczności w budowaniu otwartej, pełnej tolerancji atmosfery, która tym samym przekłada się na funkcjonowanie psychofizyczne drugiego człowieka.
Impreza będzie podzielona na grupy wiekowe:
I grupa uczniowie klas 6,7 i 8 oraz zainteresowani zduńskowolanie, projekcja filmu  o tematyce przyjaźni, rodziny w Kinie Ratusz
II grupa klasy młodsze, przedszkolaki  oraz zainteresowane rodziny z dziećmi udział w zabawach na terenie placu zabaw- dmuchańce, malowanie twarzy, balonowe cuda, wybuchowe eksperymenty.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt Krok po kroku- integracja Społeczna Dzieci z Niepełnosprawnością ma za zadanie wspierać właściwe postawy wobec osób doświadczonych niepełnosprawnością bowiem jest ono jednym z poważniejszych zjawisk i problemów współczesnego świata. Pomimo wielu różnorodnych działań podejmowanych przez szerokorozumiane jednostki, w dalszym ciągu istnieje problem integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, w którym funkcjonują. Temat nabiera szczególnego znaczenia, kiedy myślimy o dzieciach...
Proponowana Impreza o charakterze rekreacyjno-kulturalnym ma za zadnie stworzyć jak najkorzystniejsze warunki do lepszego wzajemnego poznania się oraz integracji dzieci i dorosłych w duchu równych szans, wzajemnego i partnerstwa.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Pozycja (rodzaj) kosztuCena jednostkowa bruttoIlośćWartość brutto (kolumna 3 x 4)
1atrakcje dmuchane (5szt) -malowanie twarzy, balonowe cuda, zajęcia sportowe/plastyczne, wybuchowe eksperymenty, opieka medyczna, zabezpieczenie terenu18000,00118 000 zł
2zaplecze gastronomiczne: wata cukrowa/popcorn, woda2,0012002 400 zł
3materiały promocyjne: projekt graficzny50,00150 zł
4plakaty5,001050 zł
5projekcja filmu (kino Ratusz- dzieci starsze)4500,0014 500 zł
Łącznie: 25 000 zł

Postęp realizacji

Była świetna zabawa, wspaniałe atrakcje, napoje, wata cukrowa i popcorn. W imprezie wzięli udział dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli, goście z Przedszkoli Publicznych nr 3 i 6, Szkoły Podstawowej nr 14 oraz dzieci z osiedla Tysiąclecia. http://sp9zdwola.edu.pl/?p=5253

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Krok po Kroku Integracja Społeczna Dzieci z Niepełnosprawnością