Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr SRM.152.10.3.2021

SRM.152.10.3.2021. Interdyscyplinarny Zespołowy Turniej Wiedzy "Omnibus"


Lokalizacja

Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli, ul.Wodna 32

Krótki opis projektu

Przedsięwzięcie będzie polegało na zorganizowaniu jednodniowego interdyscyplinarnego zespołowego turnieju wiedzy OMNIBUS.
OMNIBUS to turniej wiedzy integrujący społeczności wszystkich zduńskowolskich szkół podstawowych tj. nauczycieli, rodziców i uczniów.

Opis projektu

Projekt dotyczący zorganizowania jednodniowego interdyscyplinarnego zespołowego turnieju wiedzy OMNIBUS.
OMNIBUS to turniej wiedzy mający na celu integrację społeczności wszystkich zduńskowolskich szkół podstawowych t.j. nauczycieli, rodziców i uczniów. Do współorganizowania turnieju zaproszeni zostaną nauczyciele wszystkich szkół poprzez przygotowanie  zestawów pytań dla uczniów. Turniej będzie miał charakter interdyscyplinarny, pytania będą dotyczyły różnych dziedzin wiedzy. Każdą szkołę reprezentować będzie 4-osobowy zespół uczniów. W trakcie turnieju zespoły będą wybierać dziedziny wiedzy, z których chcą odpowiadać oraz stopień trudności pytania. Stopniowi trudności odpowiadać będzie ilość punktów do zdobycia (od 100 do 400pkt.). Na trybunach każdą szkołę dopingować będzie zespół kibiców. Turniej ma na celu popularyzację różnych dziedzin wiedzy, promocję dopingowania opartego na fair-play, nawiązanie znajomości uczniów i współpracy nauczycieli ze wszystkich zduńskowolskich szkół podstawowych. Interdyscyplinarny Zespołowy Turniej Wiedzy OMNIBUS realizowany będzie w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli, ul. Wodna 32

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Celem projektu jest upowszechnianie różnych dziedzin wiedzy wśród dzieci i młodzieży uczącej się w zduńskowolskich szkołach podstawowych oraz społeczności zamieszkującej Miasto Zduńska Wola. Projekt przyczyni się do jeszcze większej integracji mieszkańców. Projekt korzystnie wpłynie na rozwijanie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym. Interdyscyplinarny Zespołowy Turniej Wiedzy OMNIBUS realizowany będzie w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli, ul. Wodna 32.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Pozycja (rodzaj) kosztuCena jednostkowa bruttoIlośćWartość brutto (kolumna 3 x 4)
1Medale8,0040320 zł
2Puchary80,0010800 zł
3Nagrody rzeczowe100,00404 000 zł
4Poczęstunek dla uczestników800,001800 zł
5Zestaw materiałów promocyjnych (banery, rolapy, plakaty)780,001780 zł
6Materiały promocyjne (koszulki uczestnika)40,00401 600 zł
Łącznie: 8 300 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Interdyscyplinarny Zespołowy Turniej Wiedzy "Omnibus"