projekt nr 3

3. Zmiana nawierzchni ul. Braterska


Postęp realizacji

Ulica Braterska została przebudowana na odcinku od ul. Porębskiej do ul. Wilczej. Nawierzchnię tłuczniową zastąpił asfalt. Co dokładnie zostało zrobione? Wykonano 268 m jezdni ul. Braterskiej o nawierzchni bitumicznej gr 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm oraz stabilizacji cementowej gr 15 cm i szerokości 6 m wraz z wprowadzeniami do ul. Serdecznej i Pokoju oraz do trzech sięgaczy w ulicy, obustronne pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5, średniej grubości 23 cm, obustronny ściek prefabrykowany betonowy wzdłuż poboczy na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm oraz podbudowie betonowej 2,5 MPa grubości 20 cm oraz podłączenie odpływu wód deszczowych z korytek ściekowych do wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej ul. Braterskiej.

Załączniki