projekt nr 1

1. Remont drogi osiedlowej wzdłuż Łódzkiej (od ul. Ogrodowej do Getta Żydowskiego)


Postęp realizacji

Zniszczona nawierzchnia ulicy została wyremontowana. Położono nową nawierzchnię asfaltową, także na miejscach postojowych dla samochodów, o łącznej powierzchni 4800m2. Wymienionych zostało również sześć sztuk lamp oświetlenia ulicznego na lampy LED.

Załączniki