projekt nr 5

5. Poprowadź mnie, Tobie powierzam ma drogę - w hołdzie Janowi Pawłowi II Zduńskowolanie


Postęp realizacji

Jednym z projektowych działań był konkurs literacki na wiersz związany z osobą Jana Pawła II. Wzięła w nim udział blisko setka zduńskowolskich uczniów. Cały projekt był cyklem imprez o charakterze kulturalno - edukacyjnym, obok konkursu literackiego objął projekcję filmów w kinie Ratusz, wydarzenie dla seniorów, piknik letni pn. "Sport pasją Jana Pawła II" dla dzieci i młodzieży z osiedla 1000-lecia, dyktando dla mieszkańców oraz nagranie płyty z piosenkami do wybranych tekstów z konkursu literackiego, która była podsumowaniem projektu.

Załączniki