projekt nr 2

2. Oznakowanie stanowisk parkingowych przy ul. Kossaka 1, 3, 4, 7, Staffa 8 i budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Baczyńskiego 10, 12


Postęp realizacji

W ramach projektu wykonano dwie zatoki parkingowe obejmujące łącznie 33 stanowiska, w tym dwie dla osób niepełnosprawnych.

Załączniki