projekt nr 3

3. Remont organów w bazylice


Postęp realizacji

Dzięki projektowi organy w Bazylice Mniejszej przy ul. Kościelnej zostały poddane konserwacji i restauracji.

Załączniki