projekt nr 6

6. Święto Sportu Szkolnego


Opis projektu

Projekt będzie polegał na zorganizowaniu jednodniowego święta sportu dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli oraz społeczności lokalnej.

Postęp realizacji

Przedsięwzięcie polegało na zorganizowaniu jednodniowego święta sportu dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli oraz społeczności lokalnej. Wydarzenie zostało zorganizowane 3 września 2021 roku na terenach przyległych do budynku szkoły. Wzięło w nim udział 360 dzieci, 40 nauczycieli i pracowników szkoły oraz rodzice uczniów. W ramach realizacji projektu zostały przygotowane odpowiednie dekoracje, konkursy dla dzieci, kąciki tematyczne oraz przeprowadzono gry i zabawy sportowe. Był to atrakcyjny sposób zabawy wspierającej rozwój fizyczny, poznawczy i emocjonalny dzieci. Przeprowadzono turnieje sportowe dla dzieci i dorosłych.