projekt nr 3

3. Progi zwalniające wraz z oznakowaniem na ul. Mickiewicza - 2 szt.


Postęp realizacji

Na ul. Adama Mickiewicza, przy której zlokalizowane jest miejskie targowisko, szczególne nasilenie ruchu jest w dni targowe, zainstalowane zostały dwa progi zwalniające płytowe z kostki betonowej. Projekt, w ramach którego wykonano również specjalne oznakowanie, tak poziome jak i pionowe zdecydowanie poprawił bezpieczeństwo użytkowników tej ulicy.

Załączniki