projekt nr 9

9. Remont Hufca ZHP Zduńska Wola - I etap


Postęp realizacji

Dla budynku Hufca ZHP opracowano dokumentację techniczną, wykonano wzmocnienia konstrukcyjne, w tym przede wszystkim wzmocnienia fundamentów oraz wprowadzono umocnienia zapobiegające dalszemu pękaniu murów.

Załączniki