projekt nr 3

3. Niezapominajka - Integracja Społeczna Dzieci z Niepełnosprawnością


Postęp realizacji

Projekt składał się z dwóch części. Był Dzień Niezapominajki oraz Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Dzień Niezapominajki jest szczególnie ważny dla Integracji. Impreza bezpośrednio wspiera inicjatywy, które sprzyjają lokalnej społeczności w budowaniu otwartej, pełnej tolerancji atmosfery, a tym samym przekłada się na funkcjonowanie psychofizyczne drugiego człowieka. Dzień Niezapominajki był pierwszą częścią projektu i został połączony z Dniem Dziecka. Starsze dzieci oglądały filmy w Ratuszu, a młodsze bawiły się na terenie Szkoły Podstawowej nr 9. Wśród atrakcji były dmuchańce, mega klocki, zajęcia sportowe, plastyczne, malowanie twarzy, balonowe cuda, pokaz magika, wata cukrowa, napoje. A 15 listopada 2019 r., dzień przed Międzynarodowym Dniem Tolerancji na terenie SP 9 zorganizowano widowisko Fireshow.

Załączniki