projekt nr 1

1. 98-220 Fabryczna. Ulica wspomnień.


Opis projektu

Celem zadania jest zachowanie pamięci o przemysłowym rodowodzie Zduńskiej woli oraz podniesienie jakości przestrzeni publicznej poprzez uatrakcyjnienie tak dla mieszkańców jak i gości miasta jednej z najbardziej klimatycznych uliczek Zduńskiej Woli - ul. Fabrycznej. Realizacja tego zadania wpłynie na włączenie do katalogu atrakcji turystycznych Zduńskiej Woli również tego fragmentu miasta.

Postęp realizacji

Na ulicy Fabrycznej pojawił się mural oraz tablice prezentujące zdjęcia dawnej Zduńskiej Woli, a także nowe nasadzenia zieleni. Festyn, który podsumowywał realizację projektu zgromadził na tej uliczce tłumy zduńskowolan.

Załączniki